drammen

Vi må jobbe smartere

Selv om Osloregionen har gode forutsetninger for å bli en ledende næringsregion i Europa er det noe kjensgjerninger vi ikke kommer utenom. For eksempel at vi ofte forbigås av Stockholms- eller Øresundsregionen når utenlandske bedrifter skal etablere hovedkontor i Skandinavia.

Skal vi klare å konkurrere må vi tenke smartere – være BEST. Blant annet må kommuner og fylkeskommuner bidra aktivt for å skape de beste rammebetingelsene for utdanning, forskning og innovasjon. På BEST-konferansen får du inspirasjon om hvordan vi kan bli bedre.

  • Greg Clark, som har arbeidet med mer enn 100 byregioner, gir inspirasjon til hvordan vi kan bli mer synlig internasjonalt. Hallstein Bjercke, byråd i Oslo kommune, vil snakke om hvordan Oslo kommune og Osloregionen tar denne utfordringen.
  • Vår offentlige rikdom gir unike muligheter for å stimulere  innovasjon i næringslivet, men det krever at både offentlige innkjøpere og private leverandører utnytter mulighetene bedre enn i dag. Dette vil Kristin Skogen Lund og Per Harbø, begge fra NHO, snakke om.
  • Vi må gjøre det mer attraktivt å investere i norske kunnskapsbedrifter. Her blir det spennende å høre hva Regjeringen planlegger å gjøre for å styrke vår innovasjonsevne og da spesielt kunnskapsbedriftene (denne taleren annonseres senere).

Konferansen begynner om: