DSC_0363

Vi vokser raskest i Europa…

I følge tall fra FN er Oslo den storbyen i Europa som har klart den sterkeste befolkningsveksten. Men ikke bare Oslo by vokser: Hele Osloregionen er i kraftig vekst gjennom innenlandsk innflytting og innvandring fra utlandet. Årsakene er mange: Lav arbeidsledighet, sterk innenlandsøkonomi, gode velferdsordninger, et høyt utdannelsesnivå og god levestandard.

Dette vil gi store ringvirkninger, for eksempel innenfor forskning, innovasjon og næringsutvikling. På BEST-konferansen ser vi fremover mot hva dette kan bety:

  • Britiske Greg Clarke, en verdens fremste eksperter på storbyregioners utvikling, gir et spennende perspektiv på Osloregionen sett utenfra, med fokus på de enorme muligheter som ligger foran oss.
  • Byråd i Oslo kommune, Hallstein Bjercke, forteller om kommunens visjoner for regionen som en innovativ og attraktiv region – også for utenlandske bedrifter.
  • En yngre og høyt utdannet befolkning vil gi kraftig vekst i antallet kunnskapsbaserte virksomheter. Hva betyr dette for vår innovasjonsevne? Dette vil flere foredragsholdere berøre; deriblant Per-Morten Hoff fra IKT Norge, Morten Dæhlen fra UiO og Mariann Ødegård fra Kjeller Innovasjon.

Konferansen begynner om: