ole_johan_dahls_hus

Subsea, privat/offentlig samarbeid m.m.

Vi har den høyeste produktiviteten i Europa og flere av kunnskapsmiljøene våre er i verdensklasse. En av tre masterstudenter på Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo starter for eksempel sin egen virksomhet i løpet av sine første yrkesaktive år.

Subsea-næringen, eksporterer årlig for 10 millioner kroner per årsverk. Vi er også blant de som er kommet aller lengst i å utvikle metoder for å utnytte offentlige ansfaffelser til å skape innovasjon i næringslivet.

Men kanskje aller BEST er våre maritime næringer; Oslo er trolig verdens beste region  å være lokalisert for de som arbeider med maritime næringer som bl.a. shippingfordi klyngen her er så komplett med alle typer bedrifter*.

På BEST-konferansen får du vite mer om innovasjonskraften som finnes i Osloregionen:

  • Per-Morten Hoff fra IKT Norge og Morten Dæhlen fra Universitetet i Oslo forteller hvordan vi er blitt BEST på brukertilpasset teknologiutvikling.
  • Torkil Bjørnson fra NCE på Kongsberg gir oss mer bakgrunn om regionens imponerende Subsea-klynge.

Bli kjent med noen av Osloregionens «flaggskip» på BEST-utstillingen.

* Menon Business Economics

 

Konferansen begynner om: