iStock_000012314503Small

Vi må være best i klassen!

Osloregionen vokser raskets i Europa blant storbyene. Dette vil få stor betydning innenfor en rekke områder. For eksempel vil antallet personer med høy utdanning øke kraftig i årene fremover. Dette vil bli en dynamo for kreative idéer, som i neste omgang kan generere flere innovative bedrifter.

Samtidig er det et faktum at knapt noe land i verden er dyrere å drive næringsvirksomhet i enn Norge. For å kompensere for dette må vi tenke smartere – vi må være BEST for å lykkes internasjonalt. Vi må sitte i førersetet i utvikling av ny teknologi, på automatisering, på kompetansebygging, i organisering og ledelse m.m. På årets BEST-konferanse møter du bedrifter og kunnskapsmiljøer fra Osloregionen som har gjort nettopp dette.

Konferansen vil adressere to viktige spørsmål: Hva skal til for å lykkes, og hvordan kan den regionale utviklingen bidra til at nettopp Osloregionen blir en kraftfull arena for regionalt og internasjonalt næringsliv?

Velkommen til årets viktigste utviklingskonferanse for Osloregionen!

Arrangør av BEST-konferansen 2014 copy er Osloregionen, NHO og Kunnskap Oslo.

Konferansen begynner om: