Trude-Andresen

Trude Andresen

Trude Andresen har vært ansatt i KS siden 2006, og er i dag Områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering. Hun har vært fagleder for Effektiviseringsnettverkene i KS, hatt stillingen som utviklingsdirektør før hun fikk ansvar for innovasjon og eKommune. Andresen har også i en periode hatt ansvar for utdanning, helse og myndighetskontakt i KS. Hun kom til KS fra Bærum kommune, der hun var prosjektleder for tjenesteutvikling på Fornebu, og blant annet styreleder for innovasjonsprosjektet Vill natt på Fornebu. Andresen har jobbet i Fornyelsesenheten i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og også tidligere i KS med spesialisthelsetjenesten som fagområde.

« Tilbake til foredragsholdere

Konferansen begynner om: