Per-Morten-Hoff

Per Morten Hoff

Per Morten Hoff er en norsk journalist, konsulent og lobbyist. Hoff har etter studier ved Universitetet i Oslo jobbet blant annet som journalist i Farmand, seniorkonsulent i Samfunnskontakt AS og har siden 1988 vært tilknyttet bransje- og lobby-organisasjonen IKT-Norge. Siden 1990 har Hoff vært generalsekretær i IKT-Norge. Hoff har også innehatt flere internasjonale verv, blant annet som styremedlem i den europeiske IT-organisasjonen. Han har også sittet i en rekke regjeringsoppnevnte råd og utvalg, deriblant eNorge-forum, og har på vegne av IKT-Norges medlemmer markert seg tungt i samfunnsdebatten.

« Tilbake til foredragsholdere

Konferansen begynner om: