anette

Anette Solli

Anette Solli overtok som fylkesordfører i Akershus for Høyre 1. oktober 2013. Solli har lang fartstid innen fylkespolitikken, og ble innvalgt i Akershus fylkesting for første gang i 1992. Siden da har hun vært innom alle hovedutvalgene som er underlagt fylkestinget, blant annet har hun vært leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus. Solli har også vært gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe, og har jobbet som politisk rådgiver for Høyre på Stortinget. Den nye fylkesordføreren jobber aktivt med klimapolitikk og fremmer Akershus som et klimapolitisk foregangsfylke.

« Tilbake til foredragsholdere

Konferansen begynner om: