• De positive elementene for en god utviklingsstrategi for Osloregionen er til stede, men de er ikke mobilisert ennå. Tiden er inne for å tenke i et lengre økonomisk perspektiv for regionen.

  c_greg
  Greg Clark,
  The Business of Cities Ltd
 • Osloregionens kommersielle innovasjonsmiljøer er viktige ressurser i vårt åpne digitale læringsmiljø, og gir studentene unik innsikt i hvordan de kan kommersialisere sin kunnskap og sine idéer.

  c_morten
  Morten Dæhlen,
  Professor ved Universitetet i Oslo
 • Subseaindustrien har klart å utnytte Osloregionens fortrinn. Derfor har regionens subsea-klynge en global markedsandel på imponerende 50 prosent!

  c_torkil
  Torkil Bjørnson,
  prosjektleder for NCE Systems Engineering
 • Potensialet i offentlig innkjøp som et strategisk verktøy for nye tjenester, produkter og økt konkurransekraft er stort. Osloregionen bør ha som ambisjon å være BEST innenfor innovative offentlige anskaffelser.

  c_kristin
  Kristin Skogen Lund,
  Adm. dir. i NHO

Målgruppe:

Alle som er opptatt av utvikling i Osloregionen med særlig vekt på næringsutvikling: Kommune- og fylkespolitikere, offentlige ansatte, strategiske beslutningstagere innenfor næringsliv og ved kunnskapsinstitusjonene, virkemiddelapparatet, kunnskapsparker, inkubatormiljøer m.fl.

Konferansen begynner om: